2018.02.02 wersja: 10.001.430
 02
lut,
2018
 

Nowa wersja Pakietu programów AcomNEX:

- dodano kreator www – menu Podmiot >> Strona www – edycja strony www
- dodano import z hurtowni GORDON dokumenty WZ (csv)
- poprawiono import InterTeam (xml)
- dodano export sprzedaży do JPK_VAT dla biur rachunkowych (operacaje>Generuj plik JPK>JPK_VAT)
- do pojazdów/urządzeń dodano definiowalne pola własne PRO
- pod prawym klawiszem dodano Powielanie zleceń


Upgrade  
   

Czytaj więcej: 2018.02.02 wersja: 10.001.430

2017.10.11 wersja: 10.001.422
 11
paź,
2017
 

Nowa wersja Pakietu programów AcomNEX, zmiany dotyczą programu Wypożyczalnia:

- dodano zapisywanie dat dla wszystkich widoków rezerwacji i kalendarza
- do widoku Lista rezerwacji dodano kolumny: czas, jm, wartość, zadatek, kaucja, telefon
- dodawanie rezerwacji z widoku Lista rezerwacji wstawia automatycznie daty bieżące

Upgrade  
   

Czytaj więcej: 2017.10.11 wersja: 10.001.422

2017.10.10 wersja: 10.001.421
 10
paź,
2017
 

Nowa wersja Pakietu programów AcomNEX, zmiany:

Dodano zbiorcze generowanie umów do zaznaczonych rezerwacji, w tabeli głównej dodano kolumnę: Zgłoszenie klienta, w kolumnie pojazd/urządzenie dodano status zastępczego pojazdu/urządzenia, przed wystawieniem dokumentu sprzedaży system sprawdza czy pojazd/urządzenie zastępcze zostało zwrócone, dodano możliwość wstawiania 9 szt. własnych tabel, scryptów itp., słowniki tabel w edytorze wzorców, dodano możliwość wypisania rezerwacji bez urządzenia głównego, dodano skalowanie okna rezerwacji, dodano rezerwacje i umowy miesięczne, dodano wielokrotne powielanie rezerwacji (np.: 12x na rok), dodano możliwość wstawiania 9 szt. własnych tabel, scryptów itp., słowniki tabel w edytorze wzorców, dodano filtr: bez rezerwacji podatkowych, dodano filtr: rezerwacje z umową, dodano filtr: rezerwacje bez umowy, do pojazdów/urządzeń dodano cenę wynajmu za miesiąc, dodano ceny zależne od ilości miesięcy wypożyczenia, aktualizacja wydruków

Upgrade  
   

Czytaj więcej: 2017.10.10 wersja: 10.001.421

2017.10.04 wersja: 10.001.417
04
paź,
2017
 

Nowa wersja Pakietu programów AcomNEX, zmiany:

Dodano tryb prosty wprowadzania zleceń, dodano tryb prosty poprawiania zleceń, w uprawnieniach dodano parametr: wypisuj zlecenia w trybie prostym, w uprawnieniach dodano parametr: edytuj zlecenia w trybie prostym, w pojazdach/urządzeniach dodano dodawanie dowolnych plików, wzleceniu dodano dodawanie dowolnych plików, w pojazdach/urządzeniach dodano moduł Pliki, w kontrahentach dodano moduł Pliki, w towarach i usługach dodano moduł Pliki, w dolnym oknie dodano zakładkę Pliki i zdjęcia, dodano automatyczne dodanie wydruku w pdf do załączników dokumentu, dodano w uprawnieniach: ostrzegaj przed ceną zerową, w zleceniu dodano pliki do pozycji, dodano w uprawnieniach: ukryj dodawanie plików do pozycji, dodano w uprawnieniach: ukryj receptury, dodano w uprawnieniach: ukryj zestawy towarowe, poprawiono informator: Przypisane zlecenia - Otwarte, do rezerwacji dodano moduł: towary i usługi, dodano moduł pliki i zdjęcia do rezerwacji/umowy, w towarach dodano parametr: Licz czas w rezerwacji, nowe wydruk rezerwacji, nowy wydruk umowy, dla Subiekta NEXO - dodano wypisywanie FV i PA z umowy, dodano zestawienie: Kończące się ubezpieczenia OC/AC, dodano zestawienie: Pojazdy w kredycie/leasingu, dodano zestawienie: Przeglądy techniczne w okresie...

Upgrade  
   

Czytaj więcej: 2017.10.04 wersja: 10.001.417

2017.09.11 wersja: 10.001.403
11
wrz,
2017
 

Nowa wersja Pakietu programów AcomNEX, zmiany:

Dodano dodawanie i wydawanie zadatków do rezerwacji tryb AcomNEX, Dodano dodawanie i wydawanie kaucji do rezerwacji tryb AcomNEX, Dodano wypisywanie Umów na oknie głównym programu, Przebudowano okno Umowy, Dodano wypisywanie WZv z umowy (SubiektGT, AcomNEX), Dodano wypisywanie ZK z umowy (SubiektGT, AcomNEX), Przy generowaniu umowy można wybrać dowolne daty fakturowania z rezerwacji, po zapisie umowy dodano automatyczny wydruk

Upgrade  
   

Czytaj więcej: 2017.09.11 wersja: 10.001.403

2017.09.06 wersja: 10.001.402
06
wrz,
2017
 

Nowa wersja Pakietu programów AcomNEX, zmiany:

Nowy widok rezerwacji w formie listy, na oknie głównym dodano zakładkę: Przyszłe rezerwacje, na oknie głównym dodano zakładkę: Zakończone rezerwacje, dodano ceny zależne od ilości dni wypożyczenia, w rezerwacji dodano nowe pole: Reprezentant, w rezerwacji dodano nowe pole: Uwagi ukryte, w rezerwacji dodano 6 pól własnych, w pojazdach/urządzeniach dodano blok koszty , w pojazdach/urządzeniach dodano pole: Koniec kredytu, w pojazdach/urządzeniach dodano pole: Kwota kredytu, w pojazdach/urządzeniach dodano pole: Kwota wykupu, w pojazdach/urządzeniach dodano pole: Koszt ubezpieczenia, w dokumentach dodano możliwość przypisania pojazdu/urządzenia do dokumentów magazynowych, w pojazdach/urządzeniach dodano analizę kosztów i przychodów (z dokumentów) tryb AcomNEX, optymalizacja wydruków własnych przypisanych do kontrahenta, optymalizacja rabatów indywidualnych, lista pojazdów/urządzeń rozbudowana o: sortowanie po dowolnej kolumnie, aktualizacja wydruków, dodano możliwość przypisania drukarki do wzorca wydruku , dodano możliwość przypisania marginesów do wzorca wydruku , optymalizacja archiwizacji bazy danych przy zamknięciu programu  (AcomNEX), rozbudowana kartotekę kontrahentów o pola REGON, KRS, znacznik osoba fizyczna (AcomNEX)

Upgrade  
   

Czytaj więcej: 2017.09.06 wersja: 10.001.402

2017.07.06 wersja: 10.001.391
06
lip,
2017
 

Nowa wersja Pakietu programów AcomNEX, zmiany:

W urządzeniach dodano automat wypełniania marki, modelu, grupy i rodzaju, rozbudowano trasy serwisanta, dodano moduł lokalizacji zleceń na mapie, dodano dodawanie do trasy wizyt z kalendarza, do wydruków dodano link do zlecenia na www, dodano parametry powiadamiania po dodaniu zlecenia ze strony www, po wysłaniu zlecenia przez www dodano możliwość wydruku formularza, do wydruków dodano edytor zaawansowany (kod html), rozbudowano zakładkę zlecenia on-line m.in. połączenia zlecenia z www ze zleceniem z programu.

Upgrade  
   

Czytaj więcej: 2017.07.06 wersja: 10.001.391

2017.06.09 wersja: 10.001.387
09
czer,
2017
 

Nowa wersja Pakietu programów AcomNEX, zmiany:

Dodano nowy moduł Generowanie Tras serwisanta - współpraca z Google maps - kliknij film (wymaga aktualnego abonamentu na aktualizację) v PRO
, dodano możliwość wyświetlenia okna z podaniem terminu wykonania zlecenia (opcje w oknie zlecenia), usprawniono wydruki, w kartotece towaru dodano komunikat po wstawieniu go do zlecenia - komunikat typu dymek, w kartotece towaru dodano komunikat po wstawieniu go do zlecenia - komunikat typu wiadomość, dodano znacznik wpisywania NIP do symbolu przy dodawaniu kontrahenta z GUS, dodano zbiorczą zmianę komunikatu po wyborze towaru/usługi, w urządzeniach/pojazdach pole nr vin/nr fabryczny ustawiono na wielkie litery, dodano sprawdzanie czy nr oryginału dokumentu zakupu już istnieje w bazie, dodano do zakupów importy dokumentów z Hurtowni Gordon, dodano do zakupów importy dokumentów z Hurtowni InterTeam, w kartotece towaru dodano komunikat po wstawieniu go do zlecenia - komunikat typu dymek, w kartotece towaru dodano komunikat po wstawieniu go do zlecenia - komunikat typu wiadomość, dodano znacznik wpisywania NIP do symbolu przy dodawaniu kontrahenta z GUS, dodano zbiorczą zmianę komunikatu po wyborze towaru/usługi,

Upgrade  
   

Czytaj więcej: 2017.06.09 wersja: 10.001.387

2017.04.29 wersja: 10.001.384
29
kwi,
2017
 

Nowa wersja Pakietu programów AcomNEX, zmiany:

Dodano export raportów do CSV (xls), rozbudowano algorytm sprawdzający zduplikowanych kontrahentów, dla trybów współpracy (Wfmag, Optima, Enova, Dynamics) w towarach dodano znacznik automatyczna synchronizacja, dodawanie kontrahentów z GUS uzupełniono o nazwę skróconą (AcomNEX, Wfmag, Optima, Enova, Dynamics), w ustawieniach dodano parametr - Archiwizuj przy wyjściu z programu, do kartoteki pojazdów/urządzeń dodano pole ubezpieczenie AC, współpraca z WF-Mag rozbudowana o dodawanie kontrahenta, współpraca z WF-Mag rozbudowana o dodawanie ZO zamówienia od odbiorcy na podstawie Zlecenia, rozbudowano algorytm sprawdzający zduplikowanych kontrahentów, do kartoteki pojazdów/urządzeń dodano cenę nabycia, dodano informacje o pojazd/urządzenie zastępcze {zZastepcze}, przechowalnia opon została rozbudowana o słownik: rozmiarów, przechowalnia opon została rozbudowana o słownik: producentów, przechowalnia opon została rozbudowana o słownik: modeli (bieżnik), dla trybów współpracy (Wfmag, Optima, Enova, Dynamics) w towarach dodano znacznik automatyczna synchronizacja, dodawanie kontrahentów z GUS uzupełniono o nazwę skróconą (AcomNEX, Wfmag, Optima, Enova, Dynamics), dodano dymek informacyjny gdy są wypełnione notatki w zleceniu, do wydruków dodano obsługę kartotek pracowników kontrahenta, dodano informator Zlecenia otwarte PO TERMINIE, w ustawieniach dodano parametr - Archiwizuj przy wyjściu z programu

Upgrade  
   

Czytaj więcej: 2017.04.29 wersja: 10.001.384

2017.03.20 wersja: 10.001.380
20
mar,
2017
 

Nowa wersja Pakietu programów AcomNEX, zmiany:

Wyeliminowano sprawdzanie historii dla klienta tymczasowego, dodano słownik nagłówków przypisanych do oddziału (symbolu dokumentów), dodano słownik pracowników kontrahenta, na zleceniu dodano wybór pracownika kontrahenta z przepisaniem danych tj. tel., email itd., na wizycie dodano wybór pracownika kontrahenta z przepisaniem danych tj. tel., email itd., dodano przenoszenie do dokumentów: pozycji rezerwacji w trybie OSOBNO, dodano przenoszenie do dokumentów: nadlicznik, dodano przenoszenie do dokumentów: paliwo zużyte, w raportach kasowych dodano filtr i kolumnę: "Wystawił dokument", w raportach bankowych dodano filtr i kolumnę: "Wystawił dokument", w raportach kart płatniczych dodano filtr i kolumnę: "Wystawił dokument"
, wyeliminowano sprawdzanie VIP dla klienta tymczasowego, wyeliminowano sprawdzanie historii dla klienta tymczasowego, dodano słownik nagłówków przypisanych do oddziału (symbolu dokumentów), dodano słownik pracowników kontrahenta, na zleceniu dodano wybór pracownika kontrahenta z przepisaniem danych tj. tel., email itd., na wizycie dodano wybór pracownika kontrahenta z przepisaniem danych tj. tel., email itd.

Upgrade  
   

Czytaj więcej: 2017.03.20 wersja: 10.001.380

2017.02.28 wersja: 10.001.370
28
lut,
2017
 

Nowa wersja Pakietu programów AcomNEX, zmiany:

Dodano datę odbioru pojazdu/urządzenia (aktualizacja terminarza), dodano algorytm liczący automatycznie przekroczenie limitów, dodano liczniki stanów paliwa gdy pojazd/urządzenie posiada zbirnik, dodano możliwość wyboru z listy miejsca wydania, dodano możliwość wyboru z listy miejsca zwrotu, dodano nowe słowniki (miejsce wydania i przyjęcia), dodano BazarNEX system wymiany stanów towarowych dla wszystkich lub pomiędzy grupą użytkowników (firm) , dodano w towarach moduł BazarNEX, dodano automat synchronizacji stanów magazynowych BazarNEX, zmodyfikowano algorytm rozliczania zadatków, aktualizacja zmiany cen sprzedaży przy wprowadzaniu nowego dokumentu zakupu (FZ, PZ), zaktualizowano FindNEX, poprawiono sortowanie statusów zleceń, aktualizacja wydruków, optymalizacja stanów magazynowych, dodano sprawdzanie daty ubezpieczenia pojazdu/urządzenia w okresie rezerwacji podczas zapisu rezerwacji, dodano sprawdzanie daty przeglądu technicznego pojazdu/urządzenia w okresie rezerwacji podczas zapisu rezerwacji, dodano sprawdzanie daty przeglądu okresowego pojazdu/urządzenia w okresie rezerwacji podczas zapisu rezerwacji, dodano sprawdzanie daty przeglądu licznikowego pojazdu/urządzenia w okresie rezerwacji podczas zapisu rezerwacji , dodano BazarNEX system wymiany stanów towarowych dla wszystkich lub pomiędzy grupą użytkowników (firm) ,

Upgrade  
   

Czytaj więcej: 2017.02.28 wersja: 10.001.370

2017.01.13 wersja: 10.001.359
13
Sty,
2017
 

Nowa wersja Pakietu programów AcomNEX, zmiany:

FindNEX nowa intuicyjna wyszukiwarka towarów i usług F7 wszystkie stany, FindNEX nowa intuicyjna wyszukiwarka towarów i usług F8 stany dodatnie i usługi, dodano pojazd/urządzenie zastępcze, dodano wydruk umowy użyczenia pojazdu/urządzenia, w kartotece pojazdy/urządzenia dodano pole "zastępcze", w zleceniu dodano zakładkę "Lista zadań" dodatkowych definiowalną ze słowników
dodano płatności on-line Dotpay, dodano SMS z linkiem do płatności on-line, do wydruków dodano możliwość umieszczenia linka do płatności on-line, dodano płatności on-line Dotpay , do wydruków dodano możliwość umieszczenia linka do płatności on-line, dodano zamówienia (ZK) cykliczne (powtarzające się: co miesiąc, co kwartał, co pół roku, co rok)

Upgrade  
   

Czytaj więcej: 2017.01.13 wersja: 10.001.359

2016.12.20 wersja: 10.001.348
20
Gru,
2016
 

Nowa wersja Pakietu programów AcomNEX, zmiany:

dodano zbiorczą zmianę cen sprzedaży w oparciu o dokument zakupu, dodano kolorowanie kolumny Typ zlecenia, dodano kolorowanie kolumny Pod Typ zlecenia, w kartotece towaru/usługi dodano pole "poprzedni narzut", w kartotece kontrahenta dodano pole "Maksymalna ilość dni spóźnienia płatności" (AcomNEX), dodano uprawnienia uniemożliwiające wystawienie zlecenia gdy klient posiada przeterminowane płatności + tolerowane spóźnienie  (AcomNEX, SubiektGT), dodano uprawnienia uniemożliwiające wystawienie sprzedaży gdy klient posiada przeterminowane płatności + tolerowane spóźnienie  (AcomNEX), dodano uprawnienia uniemożliwiające wystawienie zamówienia gdy klient posiada przeterminowane płatności  + tolerowane spóźnienie  (AcomNEX), rozbudowano wyszukiwanie kontrahentów o dodatkowe pola, dodano wyszukiwanie kontrahenta po danych ze zlecenia (nr telefonu, nr rej./nazwa urządzenia), po wybraniu towaru/usługi do zlecenia i ponownym wejściu do towarów/usług kursor podświetla ostatni wybór, w uprawnieniach dodano możliwość ukrycia zleceń wystawionych przez innych użytkowników, zlecenia on-line - możliwość dodawania zleceń przez stronę www (usługa dodatkowa wg cennika)

Upgrade  
   

Czytaj więcej: 2016.12.20 wersja: 10.001.348

Nowa lista naszych partnerów handlowych i serwisantów
14
Gru,
2016
  Nowa lista naszych partnerów handlowych i serwisantów
Zapoznaj się z naszą siecią sprzedaży
 mapa

NEWS  
   

Czytaj więcej: Nowa lista naszych partnerów handlowych i serwisantów

Prasa branżowa o nas
11
Gru,
2016
 

Prasa branżowa o nas
Firma AcomNEX posiada niezwykle przydatne i przynoszące efekt programy komputerowe dla różnych kategorii biznesu. Korzystanie z tego typu programów znacznie ułatwia pracę firmy. W szybki sposób można zrealizować czynności, które do tej pory zajmowały dużo czasu. Program wypożyczalnia PRO, może...NEWS  
   

Czytaj więcej: Prasa branżowa o nas

Prasa branżowa o nas
10
Gru,
2016
  Prasa branżowa o nas
Założenie dobrego zakładu fryzjerskiego łączy się z wieloma istotnymi sprawami, których nie można pominąć. Bardzo ważne jest, by podczas zakładania salonu uwzględnić wszystkie normy bezpieczeństwa oraz normy sanitarnohigieniczne. Potrzebnych będzie kilka programów komputerowych w tym właśnie program do zakładu fryzjerskiego. Jeżeli wszystko zostanie odpowiednio załatwione i wdrożone w działanie zakładu, włożony czas oraz środki finansowe w inwestycję szybko się zwrócą....

NEWS  
   

Czytaj więcej: Prasa branżowa o nas

Prasa branżowa o nas
09
Gru,
2016
  Prasa branżowa o nas
Program Serwis GT Pro to doskonałe narzędzie do prowadzenia serwisu urządzeń RTV i AGD. Program jest w pełni niezależny. Rozbudowany system zarządzania serwisem zapewnia pełną funkcjonalność obsługi serwisu RTV i AGD komputerowego czy elektro narzędzi. Rozbudowany terminarz pozwala w łatwy sposób zarządzać obłożeniem stanowisk serwisowych...

NEWS  
   

Czytaj więcej: Prasa branżowa o nas

Prasa branżowa o nas
08
Gru,
2016
 

Prasa branżowa o nas
Prowadzenie serwisu samochodowego wymaga zaangażowania, cierpliwości oraz doświadczenia. Bardzo często przychodzi taki okres, gdzie nie jesteśmy w stanie utrzymać wszystkiego w porządku. Naprawy, sprzedaż, magazyn, zamówienia – to wszystko wymaga zaangażowania pracownika. Co zrobić, aby było łatwiej. Program komputerowy do prowadzenia serwisu załatwi problem.NEWS  
   

Czytaj więcej: Prasa branżowa o nas

2016.12.08 wersja: 10.001.342
08
Gru,
2016
 

Nowa wersja Pakietu programów AcomNEX, zmiany:

zaktualizowano algorytm liczący rabat, optymalizacja programu - znacząco przyśpieszono wyszukiwanie towarów przy dużych bazach, na liście dokumentów dodano filtr status dokumentu, rozbudowano rabaty indywidualne, dodano import dokumentów z SubiektGT pliki epp, dodano import dokumentów z hurtowni Hart pliki txt, import dokumentów dodano do dokumentów sprzedaży i wydań, dodano zestawienie: Sprzedaż materiałów z okresu i magazynu, w kartotece towaru i usługi dodano pole: kody inne, w kartotece towaru i usługi dodano pole: uwagi, mechanizm wyszukiwania rozbudowano o pola własne, kody inne, uwagi, zmieniono domyślną cenę dokumentu RW (rozchód wewnętrzny) na Ewidencyjną, zmieniono domyślną cenę dokumentu ZD (zamówienie do dostawcy) na Ewidencyjną, zmodyfikowano wczytywanie receptur

Upgrade  
   

Czytaj więcej: 2016.12.08 wersja: 10.001.342

Scroll