Sprzedaż
2019.01.06 wersja: 10.001.469

- Aktualizacja Interface do wersji 14.0765
- Aktualizacja formatu JPK (WAŻNE)
- Optymalizacja programu
- Dodano/zaktualizowano wczytywanie z plików wymiany:
AcomNEX v1.01 - plik nex
AD Polska - plik csv
Auto Partner FV v 1.0 - plik txt
Auto Partner FV v 1.1 - plik txt
Autostacja - plik xml
Celkar - plik csv
Elite - plik xml
Gordon FV - plik epp
Gordon WZ - plik csv
Hart - plik txt
Inter Cars Zam. - plik xml
Inter Cars FV - plik xml
Inter Cars WZ - plik xml
Interparts / Autoland - plik csv
InterTeam FV - plik csv
InterTeam FV - plik xml
InterTeam FV - plik txt
InterTeam WZ - plik csv
SubiektGT - plik epp
- Modyfikacja analizy zestawień własnych
- Aktualizacja GUS
- Aktualizacja modułu RODO

Serwis
2019.01.06 wersja: 10.001.469

- Aktualizacja Interface do wersji 14.0765
- dodano wyszukiwarkę w kalendarzu wizyt (WAŻNE)
- Modyfikacja analizy zestawień własnych
- optymalizacja tabeli zleceń
- dla SubiektGT poprawiono rezerwację towarów
- Aktualizacja GUS
- Aktualizacja modułu RODO
- Dodano wybór domyślnych zakresów dat (bieżący m-c, wybrany, +/-rok,+/-m-c, itd)

Produkcja
2019.01.06 wersja: 10.001.469

- Aktualizacja Interface do wersji 14.0765
- Dla współpracy z NEXO zwiększono ilość miejsc po przecinku do 4 (0,1234)
- optymalizacja tabeli zleceń
- dla SubiektGT poprawiono rezerwację towarów
- Aktualizacja GUS
- Aktualizacja modułu RODO

Optyk
2019.01.06 wersja: 10.001.469

- Aktualizacja Interface do wersji 14.0765
- dodano wyszukiwarkę w kalendarzu wizyt (WAŻNE)
- optymalizacja tabeli zleceń
- Modyfikacja analizy zestawień własnych
- dla SubiektGT poprawiono rezerwację towarów
- Aktualizacja GUS
- Aktualizacja modułu RODO

TimeNEX
2019.01.06 wersja: 10.001.469

- Aktualizacja Interface do wersji 14.0765
- Aktualizacja GUS
- Aktualizacja modułu RODO

Wypożyczalnia
2019.01.06 wersja: 10.001.469

- Aktualizacja Interface do wersji 14.0765
- optymalizacja kalendarza (WAŻNE)
- Modyfikacja analizy zestawień własnych
- optymalizacja tabeli zleceń
- Aktualizacja GUS
- Aktualizacja modułu RODO

Scroll