Sprzedaż
2018.08.08 wersja: 10.001.465

- dodano generowanie pliku JPK_FV
- w polu „Nr”dodano wyszukiwanie po nr źródłowym dokumentu – nr dokumentu dostawcy
- dodano zapamiętywanie ostatnio użytego wzorca wydruku dla konkretnego dokumentu.
- dodano maksymalną ilość wyświetlanych wierszy w tabeli: towary (zero brak ograniczeń)
- dodano maksymalną ilość wyświetlanych wierszy w tabeli: pojazdy/urządzenia (zero brak ograniczeń)
- dodano maksymalną ilość wyświetlanych wierszy w tabeli: kontrahenci (zero brak ograniczeń)
- zmieniono tytuł dokumentu FZk faktura zakupu (KOSZTOWA)
- dodano status towaru/usługi – aktywny/nieaktywny tryb - AcomNEX
- na liście dokumentów dodano filtr powiązania – ze zleceń, z umów, bez powiązania
- Dodano/zaktualizowano wczytywanie z plików wymiany:
AcomNEX v1.01 - plik nex
AD Polska - plik csv
Auto Partner FV v 1.0 - plik txt
Auto Partner FV v 1.1 - plik txt
Autostacja - plik xml
Celkar - plik csv
Elite - plik xml
Gordon FV - plik epp
Gordon WZ - plik csv
Hart - plik txt
Inter Cars Zam. - plik xml
Inter Cars FV - plik xml
Inter Cars WZ - plik xml
Interparts / Autoland - plik csv
InterTeam FV - plik xml
InterTeam FV - plik txt
InterTeam WZ - plik csv
SubiektGT - plik epp

 

Serwis
2018.08.08 wersja: 10.001.465

- dodano zapamiętywanie ostatnio użytego wzorca wydruku dla konkretnego dokumentu.
- dodano maksymalną ilość wyświetlanych wierszy w tabeli: towary (zero brak ograniczeń)
- dodano maksymalną ilość wyświetlanych wierszy w tabeli: pojazdy/urządzenia (zero brak ograniczeń)
- dodano maksymalną ilość wyświetlanych wierszy w tabeli: kontrahenci (zero brak ograniczeń)
- dodano status towaru/usługi – aktywny/nieaktywny tryb – AcomNEX
- rozbudowano historię zmian zlecenia o zbiorczą zmianę statusu, typu i podtypu

Produkcja
2018.08.08 wersja: 10.001.465

- dodano zapamiętywanie ostatnio użytego wzorca wydruku dla konkretnego dokumentu.
- dodano maksymalną ilość wyświetlanych wierszy w tabeli: towary (zero brak ograniczeń)
- dodano maksymalną ilość wyświetlanych wierszy w tabeli: pojazdy/urządzenia (zero brak ograniczeń)
- dodano maksymalną ilość wyświetlanych wierszy w tabeli: kontrahenci (zero brak ograniczeń)
- dodano status towaru/usługi – aktywny/nieaktywny tryb - AcomNEX
- rozbudowano historię zmian zlecenia o zbiorczą zmianę statusu, typu i podtypu

Optyk
2018.08.08 wersja: 10.001.465

- dodano zapamiętywanie ostatnio użytego wzorca wydruku dla konkretnego dokumentu.
- dodano maksymalną ilość wyświetlanych wierszy w tabeli: towary (zero brak ograniczeń)
- dodano maksymalną ilość wyświetlanych wierszy w tabeli: pojazdy/urządzenia (zero brak ograniczeń)
- dodano maksymalną ilość wyświetlanych wierszy w tabeli: kontrahenci (zero brak ograniczeń)
- dodano status towaru/usługi – aktywny/nieaktywny tryb - AcomNEX
- rozbudowano historię zmian zlecenia o zbiorczą zmianę statusu, typu i podtypu

TimeNEX
2018.08.08 wersja: 10.001.465

- dodano zapamiętywanie ostatnio użytego wzorca wydruku dla konkretnego dokumentu.
- dodano maksymalną ilość wyświetlanych wierszy w tabeli: towary (zero brak ograniczeń)
- dodano maksymalną ilość wyświetlanych wierszy w tabeli: pojazdy/urządzenia (zero brak ograniczeń)
- dodano maksymalną ilość wyświetlanych wierszy w tabeli: kontrahenci (zero brak ograniczeń)
- dodano status towaru/usługi – aktywny/nieaktywny tryb - AcomNEX

Wypożyczalnia
2018.08.08 wersja: 10.001.465

- dodano zapamiętywanie ostatnio użytego wzorca wydruku dla konkretnego dokumentu.
- dodano maksymalną ilość wyświetlanych wierszy w tabeli: towary (zero brak ograniczeń)
- dodano maksymalną ilość wyświetlanych wierszy w tabeli: pojazdy/urządzenia (zero brak ograniczeń)
- dodano maksymalną ilość wyświetlanych wierszy w tabeli: kontrahenci (zero brak ograniczeń)
- dodano status towaru/usługi – aktywny/nieaktywny tryb – AcomNEX
- w ustawieniach programu dodano wybór statusu rezerwacji po wykonaniu zdarzenia: dodanie rezerwacji
- w ustawieniach programu dodano wybór statusu rezerwacji po wykonaniu zdarzenia: dodanie umowy
- w ustawieniach programu dodano wybór statusu rezerwacji po wykonaniu zdarzenia: dodanie dok. sprzedaży
- w ustawieniach programu dodano wybór statusu rezerwacji po wykonaniu zdarzenia: dodanie przez powielenie
- w słownikach/statusy rezerwacji dodano pole kolejność
-

RestoNEXT
2018.08.08 wersja: 10.001.465

- dodano zapamiętywanie ostatnio użytego wzorca wydruku dla konkretnego dokumentu.
- dodano maksymalną ilość wyświetlanych wierszy w tabeli: towary (zero brak ograniczeń)
- dodano maksymalną ilość wyświetlanych wierszy w tabeli: pojazdy/urządzenia (zero brak ograniczeń)
- dodano maksymalną ilość wyświetlanych wierszy w tabeli: kontrahenci (zero brak ograniczeń)
- dodano status towaru/usługi – aktywny/nieaktywny tryb - AcomNEX

Menadżer
2018.08.08 wersja: 10.001.465

- na liście ukryto pracowników zablokowanych.

Scroll