Sprzedaż
2019.09.25 wersja: 10.001.475
- Optymalizacja programu
- Dodano sprawdzanie statusu VAT – sprawdzenie klienta w Białej liście podatników VAT
- Rezerwacja towarów użytych w zleceniach (kolumna stan DOSTĘPNE) Tryb AcomNEX
- Blokada pozycji towarowych przy dokumentach FS/FZ/PA/SI gdy powstają z PZ/WZ
- Dodano edycję pracowników z poziomu kartoteki kontrahenta
- Dodano komunikat gdy przekształcamy WZ/PZ w FV/FZ od różnych kontrahentów

Serwis
2019.09.25 wersja: 10.001.475
- Optymalizacja programu
- Dodano sprawdzanie statusu VAT – sprawdzenie klienta w Białej liście podatników VAT
- Rezerwacja towarów użytych w zleceniach (kolumna stan DOSTĘPNE) Tryb AcomNEX
- Dodano komunikat o zapisie zmian przy wychodzeniu ze zlecenia
- Dodano obsługę GUS dla współpracy z Optima
- Dodano powielanie depozytu w przechowalni opon
- Dodano edycję pracowników z poziomu kartoteki kontrahenta

Produkcja
2019.09.25 wersja: 10.001.475
- Optymalizacja programu
- Dodano sprawdzanie statusu VAT – sprawdzenie klienta w Białej liście podatników VAT
- Rezerwacja towarów użytych w zleceniach (kolumna stan DOSTĘPNE) Tryb AcomNEX
- Dodano komunikat o zapisie zmian przy wychodzeniu ze zlecenia
- Dodano obsługę GUS dla współpracy z Optima
- Dodano edycję pracowników z poziomu kartoteki kontrahenta

Optyk
2019.09.25 wersja: 10.001.475
- Optymalizacja programu
- Dodano sprawdzanie statusu VAT – sprawdzenie klienta w Białej liście podatników VAT
- Rezerwacja towarów użytych w zleceniach (kolumna stan DOSTĘPNE) Tryb AcomNEX
- Dodano komunikat o zapisie zmian przy wychodzeniu ze zlecenia
- Dodano obsługę GUS dla współpracy z Optima
- Dodano edycję pracowników z poziomu kartoteki kontrahenta

TimeNEX
2019.09.25 wersja: 10.001.475
- Optymalizacja programu
- Dodano sprawdzanie statusu VAT – sprawdzenie klienta w Białej liście podatników VAT
- Dodano edycję pracowników z poziomu kartoteki kontrahenta

Wypożyczalnia
2019.09.25 wersja: 10.001.475
- Optymalizacja programu
- Dodano sprawdzanie statusu VAT – sprawdzenie klienta w Białej liście podatników VAT
- Obsługa rabatów wpisanych do kartoteki klienta
- Poprawiono obsługę zmiany wysokości szczegółów
- Dodano parametr wymuszaj telefon na rezerwacji
- Dodano parametr wymuszaj e-mail – na rezerwacji
- Przy powielaniu Automatycznym wyłączono sprawdzanie terminów ubezpieczeń
- Dodano obsługę GUS dla współpracy z Optima
- dodano edycję kontrahenta z poziomu rezerwacji
- Dodano edycję pracowników z poziomu kartoteki kontrahenta
- Poprawiono wczytywanie cen innych (wyjątków czasowych) przy dodawaniu rezerwacji


RestoNEX
2019.09.25 wersja: 10.001.475
- Optymalizacja programu
- Dodano sprawdzanie statusu VAT – sprawdzenie klienta w Białej liście podatników VAT
- Dodano edycję pracowników z poziomu kartoteki kontrahenta

Scroll