Sprzedaż
2018.06.06 wersja: 10.001.459

- w kartotece kontrahenta dodano domyślą formę płatności
- w dokumentach sprzedaży dodano pole: Odbiorca towaru (inny niż płatnik)
- do wydruków dodano pole: Odbiorca towaru
- do pojazdów/urządzeń dodano kolumnę Właściciel
- w kontrahentach dodano znacznik: sprawdzaj zgody po wyborze kontrahenta
- w kontrahentach dodano znacznik: dodaj zgody po dodaniu kontrahenta
- dodano filtr: wystawił dokument
- dodano filtr: kategoria dokumentu
- w kartotece pojazdów/urządzeń dodano wyszukiwanie po nazwie właściciela
- rozbudowa JPK_VAT – dokumenty zakupu
- nowe rejestry w JPK_VAT – dokumenty zakupu
– optymalizacja
- w ustawieniach programu/inne dodano limity tabel (kontrahenci, towary, pojazdy/urządzenia)
- optymalizacja metod wyszukiwania

Serwis
2018.06.06 wersja: 10.001.459

- w kartotece kontrahenta dodano domyślą formę płatności (tryb AcomNEX)
- do pojazdów/urządzeń dodano kolumnę Właściciel
- w kontrahentach dodano znacznik: sprawdzaj zgody po wyborze kontrahenta
- w kontrahentach dodano znacznik: dodaj zgody po dodaniu kontrahenta
- w kartotece pojazdów/urządzeń dodano wyszukiwanie po nazwie właściciela
– optymalizacja
- w ustawieniach programu/inne dodano limity tabel (kontrahenci, towary, pojazdy/urządzenia)
- optymalizacja metod wyszukiwania

Produkcja
2018.06.06 wersja: 10.001.459

- w kartotece kontrahenta dodano domyślą formę płatności (tryb AcomNEX)
- w kontrahentach dodano znacznik: sprawdzaj zgody po wyborze kontrahenta
- w kontrahentach dodano znacznik: dodaj zgody po dodaniu kontrahenta
– optymalizacja
- w ustawieniach programu/inne dodano limity tabel (kontrahenci, towary, pojazdy/urządzenia)
- optymalizacja metod wyszukiwania

Optyk
2018.06.06 wersja: 10.001.459

- w kartotece kontrahenta dodano domyślą formę płatności (tryb AcomNEX)
- w kontrahentach dodano znacznik: sprawdzaj zgody po wyborze kontrahenta
- w kontrahentach dodano znacznik: dodaj zgody po dodaniu kontrahenta
– optymalizacja
- w ustawieniach programu/inne dodano limity tabel (kontrahenci, towary, pojazdy/urządzenia)
- optymalizacja metod wyszukiwania

TimeNEX
2018.06.06 wersja: 10.001.459

- w kartotece kontrahenta dodano domyślą formę płatności (tryb AcomNEX)
- w kontrahentach dodano znacznik: sprawdzaj zgody po wyborze kontrahenta
- w kontrahentach dodano znacznik: dodaj zgody po dodaniu kontrahenta
– optymalizacja
- w ustawieniach programu/inne dodano limity tabel (kontrahenci, towary, pojazdy/urządzenia)
- optymalizacja metod wyszukiwania

Wypożyczalnia
2018.06.06 wersja: 10.001.459

- w kartotece kontrahenta dodano domyślą formę płatności (tryb AcomNEX)
- do pojazdów/urządzeń dodano kolumnę Właściciel
- w kontrahentach dodano znacznik: sprawdzaj zgody po wyborze kontrahenta
- w kontrahentach dodano znacznik: dodaj zgody po dodaniu kontrahenta
- w kartotece pojazdów/urządzeń dodano wyszukiwanie po nazwie właściciela
– optymalizacja
- w ustawieniach programu/inne dodano limity tabel (kontrahenci, towary, pojazdy/urządzenia)
- optymalizacja metod wyszukiwania

RestoNEXT
2018.06.06 wersja: 10.001.459

- w kartotece kontrahenta dodano domyślą formę płatności (tryb AcomNEX)
- w kontrahentach dodano znacznik: sprawdzaj zgody po wyborze kontrahenta
- w kontrahentach dodano znacznik: dodaj zgody po dodaniu kontrahenta
– optymalizacja
- w ustawieniach programu/inne dodano limity tabel (kontrahenci, towary, pojazdy/urządzenia)
- optymalizacja metod wyszukiwania

Scroll