Sprzedaż
2018.03.06 wersja: 10.001.438

- optymalizacja programu

Serwis
2018.03.06 wersja: 10.001.438

- optymalizacja programu
- w FindNEX dodano pod nazwą pole opis
- wyszukiwanie rozbudowano o pole uwagi (SubiektGT)

Produkcja
2018.03.06 wersja: 10.001.438

- optymalizacja programu
- w FindNEX dodano pod nazwą pole opis
- wyszukiwanie rozbudowano o pole uwagi (SubiektGT)

Optyk
2018.03.06 wersja: 10.001.438

- optymalizacja programu
- w FindNEX dodano pod nazwą pole opis
- wyszukiwanie rozbudowano o pole uwagi (SubiektGT)

Wypożyczalnia
2018.03.06 wersja: 10.001.438

- optymalizacja programu
- przebudowano kalendarz rezerwacji https://www.youtube.com/watch?v=ZTAKPBby-yU
- dodano widok: Linia czasu
- dodano widok: Dzień
- dodano widok: Tydzień
- dodano widok: Miesiąc
- dodano widok: Rok
- rozbudowano ustawienia widoku kalendarza
- w kartotece pojazdu/urządzenia dodano pole priorytet (do sortowania widoków kalendarza)
- w kartotece pojazdu/urządzenia dodano pole grupa cenowa
- do filtrów głównych dodano filtr: Grupa cenowa
 

Scroll