Wypożyczalnia
2017.10.11 wersja: 10.001.422

- dodano zapisywanie dat dla wszystkich widoków rezerwacji i kalendarza
- do widoku Lista rezerwacji dodano kolumny: czas, jm, wartość, zadatek, kaucja, telefon
- dodawanie rezerwacji z widoku Lista rezerwacji wstawia automatycznie daty bieżące

Scroll