Sprzedaż
2017.10.10 wersja: 10.001.421

- przed wystawieniem dokumentu sprzedaży system sprawdza czy pojazd/urządzenie zastępcze zostało zwrócone
- dodano możliwość wstawiania 9 szt. własnych tabel, scryptów itp., słowniki tabel w edytorze wzorców
- dodano rozliczanie umów miesięcznych

Serwis
2017.10.10 wersja: 10.001.421

- w tabeli głównej dodano kolumnę: Zgłoszenie klienta
- w kolumnie pojazd/urządzenie dodano status zastępczego pojazdu/urządzenia
- przed wystawieniem dokumentu sprzedaży system sprawdza czy pojazd/urządzenie zastępcze zostało zwrócone
- dodano możliwość wstawiania 9 szt. własnych tabel, scryptów itp., słowniki tabel w edytorze wzorców

Produkcja
2017.10.10 wersja: 10.001.421

- w tabeli głównej dodano kolumnę: Uwagi klienta
- dodano możliwość wstawiania 9 szt. własnych tabel, scryptów itp., słowniki tabel w edytorze wzorców

Optyk
2017.10.10 wersja: 10.001.421

- w tabeli głównej dodano kolumnę: Uwagi klienta
- dodano możliwość wstawiania 9 szt. własnych tabel, scryptów itp., słowniki tabel w edytorze wzorców

TimeNEX
2017.10.10 wersja: 10.001.421

- dodano możliwość wstawiania 9 szt. własnych tabel, scryptów itp., słowniki tabel w edytorze wzorców

Wypożyczalnia
2017.10.10 wersja: 10.001.421

- dodano możliwość wypisania rezerwacji bez urządzenia głównego
- dodano skalowanie okna rezerwacji
- dodano rezerwacje i umowy miesięczne
- dodano wielokrotne powielanie rezerwacji (np.: 12x na rok)
- dodano zbiorcze generowanie umów do zaznaczonych rezerwacji
- dodano możliwość wstawiania 9 szt. własnych tabel, scryptów itp., słowniki tabel w edytorze wzorców
- dodano filtr: bez rezerwacji podatkowych
- dodano filtr: rezerwacje z umową
- dodano filtr: rezerwacje bez umowy
- do pojazdów/urządzeń dodano cenę wynajmu za miesiąc
- dodano ceny zależne od ilości miesięcy wypożyczenia
- aktualizacja wydruków

 

RestoNEXT
2017.10.10 wersja: 10.001.421

- dodano możliwość wstawiania 9 szt. własnych tabel, scryptów itp., słowniki tabel w edytorze wzorców

Menadżer
2017.10.10 wersja: 10.001.421

- dodano możliwość wstawiania 9 szt. własnych tabel, scryptów itp., słowniki tabel w edytorze wzorców

Scroll