Sprzedaż
2017.10.03 wersja: 10.001.416

- w pojazdach/urządzeniach dodano dodawanie dowolnych plików
- w pojazdach/urządzeniach dodano moduł Pliki
- w kontrahentach dodano moduł Pliki
- w towarach i usługach dodano moduł Pliki
- w dolnym oknie dodano zakładkę Pliki i zdjęcia
- dodano automatyczne dodanie wydruku w pdf do załączników dokumentu
- dodano w uprawnieniach: ostrzegaj przed ceną zerową
-

Serwis
2017.10.03 wersja: 10.001.416

- Dodano tryb prosty wprowadzania zleceń
- Dodano tryb prosty poprawiania zleceń
- w uprawnieniach dodano parametr: wypisuj zlecenia w trybie prostym
- w uprawnieniach dodano parametr: edytuj zlecenia w trybie prostym
- w pojazdach/urządzeniach dodano dodawanie dowolnych plików
- wzleceniu dodano dodawanie dowolnych plików
- w pojazdach/urządzeniach dodano moduł Pliki
- w kontrahentach dodano moduł Pliki
- w towarach i usługach dodano moduł Pliki
- w dolnym oknie dodano zakładkę Pliki i zdjęcia
- dodano automatyczne dodanie wydruku w pdf do załączników dokumentu
- dodano w uprawnieniach: ostrzegaj przed ceną zerową
- w zleceniu dodano pliki do pozycji
- dodano w uprawnieniach: ukryj dodawanie plików do pozycji
- dodano w uprawnieniach: ukryj receptury
- dodano w uprawnieniach: ukryj zestawy towarowe
- poprawiono informator: Przypisane zlecenia - Otwarte

Produkcja
2017.10.03 wersja: 10.001.416

- Dodano tryb prosty wprowadzania zleceń
- Dodano tryb prosty poprawiania zleceń
- w uprawnieniach dodano parametr: wypisuj zlecenia w trybie prostym
- w uprawnieniach dodano parametr: edytuj zlecenia w trybie prostym
- w zleceniu dodano dodawanie dowolnych plików
- w kontrahentach dodano moduł Pliki
- w towarach i usługach dodano moduł Pliki
- w dolnym oknie dodano zakładkę Pliki i zdjęcia
- dodano automatyczne dodanie wydruku w pdf do załączników dokumentu
- dodano w uprawnieniach: ostrzegaj przed ceną zerową
- w zleceniu dodano pliki do pozycji
- dodano w uprawnieniach: ukryj dodawanie plików do pozycji
- dodano w uprawnieniach: ukryj receptury
- dodano w uprawnieniach: ukryj zestawy towarowe

Optyk
2017.10.03 wersja: 10.001.416

-  Dodano tryb prosty wprowadzania zleceń
- Dodano tryb prosty poprawiania zleceń
- w uprawnieniach dodano parametr: wypisuj zlecenia w trybie prostym
- w uprawnieniach dodano parametr: edytuj zlecenia w trybie prostym
- w zleceniu dodano dodawanie dowolnych plików
- w kontrahentach dodano moduł Pliki
- w towarach i usługach dodano moduł Pliki
- w dolnym oknie dodano zakładkę Pliki i zdjęcia
- dodano automatyczne dodanie wydruku w pdf do załączników dokumentu
- dodano w uprawnieniach: ostrzegaj przed ceną zerową
- w zleceniu dodano pliki do pozycji
- dodano w uprawnieniach: ukryj dodawanie plików do pozycji
- dodano w uprawnieniach: ukryj receptury
- dodano w uprawnieniach: ukryj zestawy towarowe

Wypożyczalnia
2017.10.03 wersja: 10.001.416

- do rezerwacji dodano moduł: towary i usługi
- dodano moduł pliki i zdjęcia do rezerwacji/umowy
- w towarach dodano parametr: Licz czas w rezerwacji
- nowe wydruk rezerwacji
- nowy wydruk umowy
- dla Subiekta NEXO - dodano wypisywanie FV i PA z umowy
- dodano zestawienie: Kończące się ubezpieczenia OC/AC
- dodano zestawienie: Pojazdy w kredycie/leasingu
- dodano zestawienie: Przeglądy techniczne w okresie
- dodano zestawienie: Przeglądy okresowe w okresie
- dodano zestawienie: Zysk z rezerwacji w wybranym okresie
- dodano parametr wypisuj paragony imienne lub zwykłe
- w pojazdach/urządzeniach dodano dodawanie dowolnych plików
- w pojazdach/urządzeniach dodano moduł Pliki
- w kontrahentach dodano moduł Pliki
- w towarach i usługach dodano moduł Pliki
- dodano automatyczne dodanie wydruku w pdf do załączników dokumentu
- dodano w uprawnieniach: ostrzegaj przed ceną zerową

Scroll