Sprzedaż
2017.06.09 wersja: 10.001.387

- w urządzeniach/pojazdach pole nr vin/nr fabryczny ustawiono na wielkie litery
- dodano sprawdzanie czy nr oryginału dokumentu zakupu już istnieje w bazie
- dodano do zakupów importy dokumentów z Hurtowni Gordon
- dodano do zakupów importy dokumentów z Hurtowni InterTeam
- w kartotece towaru dodano komunikat po wstawieniu go do zlecenia - komunikat typu dymek
- w kartotece towaru dodano komunikat po wstawieniu go do zlecenia - komunikat typu wiadomość
- dodano znacznik wpisywania NIP do symbolu przy dodawaniu kontrahenta z GUS
- dodano zbiorczą zmianę komunikatu po wyborze towaru/usługi

Serwis
2017.06.09 wersja: 10.001.387

- w urządzeniach/pojazdach pole nr vin/nr fabryczny ustawiono na wielkie litery
- rozbudowano zlecenia on-line o automatyczne dodawanie kontrahenta
- rozbudowano zlecenia on-line o automatyczne dodawanie urządzenia/pojazdu
- usprawniono dodawanie wizyt do kalendarza
- dodano możliwość wyświetlenia okna z podaniem terminu wykonania zlecenia (opcje w oknie zlecenia)
- usprawniono wydruki
- w kartotece pojazdu/urządzenia dodano klawisz wstaw dzisiejsze daty (dla wszystkich pól data)
- w kartotece pojazdu/urządzenia dodano klawisz wstaw dzisiejszą datę dla każdego pola typu data
- w kartotece towaru dodano komunikat po wstawieniu go do zlecenia - komunikat typu dymek
- w kartotece towaru dodano komunikat po wstawieniu go do zlecenia - komunikat typu wiadomość
- dodano znacznik wpisywania NIP do symbolu przy dodawaniu kontrahenta z GUS
- dodano zbiorczą zmianę komunikatu po wyborze towaru/usługi
- Dodano nowy moduł Generowanie Tras serwisanta - współpraca z Google maps - kliknij film (wymaga aktualnego abonamentu na aktualizację) v PRO

Produkcja
2017.06.09 wersja: 10.001.387

- dodano możliwość wyświetlenia okna z podaniem terminu wykonania zlecenia (opcje w oknie zlecenia)
- usprawniono wydruki
- w kartotece towaru dodano komunikat po wstawieniu go do zlecenia - komunikat typu dymek
- w kartotece towaru dodano komunikat po wstawieniu go do zlecenia - komunikat typu wiadomość
- dodano znacznik wpisywania NIP do symbolu przy dodawaniu kontrahenta z GUS
- dodano zbiorczą zmianę komunikatu po wyborze towaru/usługi

Optyk
2017.06.09 wersja: 10.001.387

-  dodano możliwość wyświetlenia okna z podaniem terminu wykonania zlecenia (opcje w oknie zlecenia)
- usprawniono wydruki
- w kartotece towaru dodano komunikat po wstawieniu go do zlecenia - komunikat typu dymek
- w kartotece towaru dodano komunikat po wstawieniu go do zlecenia - komunikat typu wiadomość
- dodano znacznik wpisywania NIP do symbolu przy dodawaniu kontrahenta z GUS
- dodano zbiorczą zmianę komunikatu po wyborze towaru/usługi

TimeNEX
2017.06.09 wersja: 10.001.387

- dodano znacznik wpisywania NIP do symbolu przy dodawaniu kontrahenta z GUS

Wypożyczalnia
2017.06.09 wersja: 10.001.387

- dodano znacznik wpisywania NIP do symbolu przy dodawaniu kontrahenta z GUS 

RestoNEX
2017.06.09 wersja: 10.001.387

- dodano znacznik wpisywania NIP do symbolu przy dodawaniu kontrahenta z GUS 

 

Scroll