Sprzedaż
2017.03.20 wersja: 10.001.380

- wyeliminowano sprawdzanie historii dla klienta tymczasowego
- dodano słownik nagłówków przypisanych do oddziału (symbolu dokumentów)
- dodano słownik pracowników kontrahenta
- na zleceniu dodano wybór pracownika kontrahenta z przepisaniem danych tj. tel., email itd.
- na wizycie dodano wybór pracownika kontrahenta z przepisaniem danych tj. tel., email itd.
- dodano przenoszenie do dokumentów: pozycji rezerwacji w trybie OSOBNO
- dodano przenoszenie do dokumentów: nadlicznik
- dodano przenoszenie do dokumentów: paliwo zużyte
- w raportach kasowych dodano filtr i kolumnę: "Wystawił dokument"
- w raportach bankowych dodano filtr i kolumnę: "Wystawił dokument"
- w raportach kart płatniczych dodano filtr i kolumnę: "Wystawił dokument"

Serwis
2017.03.20 wersja: 10.001.380

- wyeliminowano sprawdzanie VIP dla klienta tymczasowego
- wyeliminowano sprawdzanie historii dla klienta tymczasowego
- dodano słownik nagłówków przypisanych do oddziału (symbolu dokumentów)
- dodano słownik pracowników kontrahenta
- na zleceniu dodano wybór pracownika kontrahenta z przepisaniem danych tj. tel., email itd.
- na wizycie dodano wybór pracownika kontrahenta z przepisaniem danych tj. tel., email itd.

Produkcja
2017.03.20 wersja: 10.001.380

- wyeliminowano sprawdzanie VIP dla klienta tymczasowego
- wyeliminowano sprawdzanie historii dla klienta tymczasowego
- dodano słownik nagłówków przypisanych do oddziału (symbolu dokumentów)
- dodano słownik pracowników kontrahenta
- na zleceniu dodano wybór pracownika kontrahenta z przepisaniem danych tj. tel., email itd.

Optyk
2017.03.20 wersja: 10.001.380

- wyeliminowano sprawdzanie VIP dla klienta tymczasowego
- wyeliminowano sprawdzanie historii dla klienta tymczasowego
- dodano słownik nagłówków przypisanych do oddziału (symbolu dokumentów)
- dodano słownik pracowników kontrahenta
- na zleceniu dodano wybór pracownika kontrahenta z przepisaniem danych tj. tel., email itd.
- na wizycie dodano wybór pracownika kontrahenta z przepisaniem danych tj. tel., email itd.

TimeNEX
2017.03.20 wersja: 10.001.380

- wyeliminowano sprawdzanie VIP dla klienta tymczasowego
- wyeliminowano sprawdzanie historii dla klienta tymczasowego
- dodano słownik nagłówków przypisanych do oddziału (symbolu dokumentów)
- dodano słownik pracowników kontrahenta
- na zleceniu dodano wybór pracownika kontrahenta z przepisaniem danych tj. tel., email itd.
- na wizycie dodano wybór pracownika kontrahenta z przepisaniem danych tj. tel., email itd.

Wypożyczalnia
2017.03.20 wersja: 10.001.380

- wyeliminowano sprawdzanie VIP dla klienta tymczasowego
- wyeliminowano sprawdzanie historii dla klienta tymczasowego
- dodano słownik nagłówków przypisanych do oddziału (symbolu dokumentów)
- dodano słownik pracowników kontrahenta
- na rezerwacji dodano wybór pracownika kontrahenta z przepisaniem danych tj. tel., email itd.
- podczas wybierania multirezerwacji można zafiltrować listę pojazdów/urządzeń/wyposażenia na tylko dostępne w okresie wybranej rezerwacji
- dodano zbiorcze dodawanie multirezerwacji poprzez zaznaczenie wielu pozycji na liście wyboru
- na liście wyboru pojazdów/urządzeń do rezerwacji ukryto już wybrane
- na liście pojazdów/urządzeń dodano licznik: zaznaczony wierszy
- na liście pojazdów/urządzeń dodano licznik: ilość wierszy zaznaczonych
- na liście pojazdów/urządzeń dodano licznik: ilość wierszy w tabeli
- dodano koszt początkowy pojazdu/urządzenia
- dodano analizy przychodów z rezerwacji
- w kartotece urządzenia/pojazdu dodano koszt nabycia
- dodano analizy przychodów z rezerwacji
- dodano parametr wypożyczalni: domyślny tryb multirezerwacji
- dodano tryb SUMUJ multirezerwacji - sumuje rezerwacje dodatkowe go rezerwacji głównej
- dodano tryb OSOBNO multirezerwacji - zlicza osobno rezerwacje dodatkowe
- dodano tryb GRATIS multirezerwacji - pomija zliczanie rezerwacji dodatkowych
- dodano przenoszenie do dokumentów: pozycji rezerwacji w trybie OSOBNO
- dodano przenoszenie do dokumentów: nadlicznik
- dodano przenoszenie do dokumentów: paliwo zużyte
- dodano nowe pola do wydruków rezerwacji i umowy
- do wydruków dodano nowe pola
- dodano klawisz Sprzedaż kierujący do wybranej umowy

RestoNEX
2017.03.20 wersja: 10.001.380

- wyeliminowano sprawdzanie VIP dla klienta tymczasowego
- wyeliminowano sprawdzanie historii dla klienta tymczasowego
- dodano słownik nagłówków przypisanych do oddziału (symbolu dokumentów)
- dodano słownik pracowników kontrahenta
- na zamówieniu dodano wybór pracownika kontrahenta z przepisaniem danych tj. tel., email itd.

 

 

Scroll