Sprzedaż
2017.01.13 wersja: 10.001.359

- dodano płatności on-line Dotpay
- dodano SMS z linkiem do płatności on-line
- do wydruków dodano możliwość umieszczenia linka do płatności on-line
- znacząco przyśpieszono wczytywanie tabeli dokumentów na bazach ponad 20000 rekordów - optymalizacja kolorowania wierszy
- dodano szybkie zmiany zakresu dat +/- miesiąc
- dodano szybkie zmiany zakresu dat +/- rok
- dodano płatności on-line Dotpay 
- do wydruków dodano możliwość umieszczenia linka do płatności on-line
- dodano zamówienia (ZK) cykliczne (powtarzające się: co miesiąc, co kwartał, co pół roku, co rok)

Serwis
2017.01.13 wersja: 10.001.359

- znacząco przyśpieszono wczytywanie tabeli dokumentów na bazach ponad 20000 rekordów - optymalizacja kolorowania wierszy
- FindNEX nowa intuicyjna wyszukiwarka towarów i usług F7 wszystkie stany
- FindNEX nowa intuicyjna wyszukiwarka towarów i usług F8 stany dodatnie i usługi
- dodano pojazd/urządzenie zastępcze
- dodano wydruk umowy użyczenia pojazdu/urządzenia
- w kartotece pojazdy/urządzenia dodano pole "zastępcze"
- w zleceniu dodano zakładkę "Lista zadań" dodatkowych definiowalną ze słowników
- dodano wydruk listy zadań dodatkowych
- w oknie zlecenia dodano dodawanie wizyty do terminarza
- w oknie zlecenia dodano edycję wizyty z terminarza
- dodano płatności on-line Dotpay
- dodano SMS z linkiem do płatności on-line
- do wydruków dodano możliwość umieszczenia linka do płatności on-line
- dodano szybkie wybieranie serwisanta/mechanika do pozycji zlecenia (kliknięcie w pole)

Produkcja
2017.01.13 wersja: 10.001.359

- znacząco przyśpieszono wczytywanie tabeli dokumentów na bazach ponad 20000 rekordów - optymalizacja kolorowania wierszy
- FindNEX nowa intuicyjna wyszukiwarka towarów i usług F7 wszystkie stany
- FindNEX nowa intuicyjna wyszukiwarka towarów i usług F8 stany dodatnie i usługi
- w zleceniu dodano zakładkę "Lista zadań" dodatkowych definiowalną ze słowników
- dodano wydruk listy zadań dodatkowych
- dodano płatności on-line Dotpay 
- do wydruków dodano możliwość umieszczenia linka do płatności on-line
- dodano szybkie wybieranie prowadzącego do pozycji zlecenia (kliknięcie w pole)

Optyk
2017.01.13 wersja: 10.001.359

- znacząco przyśpieszono wczytywanie tabeli dokumentów na bazach ponad 20000 rekordów - optymalizacja kolorowania wierszy
- FindNEX nowa intuicyjna wyszukiwarka towarów i usług F7 wszystkie stany
- FindNEX nowa intuicyjna wyszukiwarka towarów i usług F8 stany dodatnie i usługi
- w zleceniu dodano zakładkę "Lista zadań" dodatkowych definiowalną ze słowników
- dodano wydruk listy zadań dodatkowych
- w oknie zlecenia dodano dodawanie wizyty do terminarza
- w oknie zlecenia dodano edycję wizyty z terminarza
- dodano płatności on-line Dotpay
- dodano SMS z linkiem do płatności on-line
- do wydruków dodano możliwość umieszczenia linka do płatności on-line
- dodano szybkie wybieranie prowadzącego do pozycji zlecenia (kliknięcie w pole)

TimeNEX
2017.01.13 wersja: 10.001.359

- FindNEX nowa intuicyjna wyszukiwarka towarów i usług F7 wszystkie stany
- FindNEX nowa intuicyjna wyszukiwarka towarów i usług F8 stany dodatnie i usługi
- dodano płatności on-line Dotpay
- dodano SMS z linkiem do płatności on-line
-- do wydruków dodano możliwość umieszczenia linka do płatności on-line

Wypożyczalnia
2017.01.07 wersja: 10.001.355

- FindNEX nowa intuicyjna wyszukiwarka towarów i usług F7 wszystkie stany
- FindNEX nowa intuicyjna wyszukiwarka towarów i usług F8 stany dodatnie i usługi
- dodano płatności on-line Dotpay 
- do wydruków dodano możliwość umieszczenia linka do płatności on-line
- dodano parametr stawki VAT dla wypożyczeń (dla firm nie będących pałtnikiem VAT) tryb samodzielny

RestoNEX
2017.01.13 wersja: 10.001.359

- FindNEX nowa intuicyjna wyszukiwarka towarów i usług F7 wszystkie stany
- FindNEX nowa intuicyjna wyszukiwarka towarów i usług F8 stany dodatnie i usługi
- dodano płatności on-line Dotpay
- dodano SMS z linkiem do płatności on-line
- do wydruków dodano możliwość umieszczenia linka do płatności on-line

Menadżer
2017.01.13 wersja: 10.001.359

-

NewsNEX
2017.01.13 wersja: 10.001.359

- dodano płatności on-line Dotpay 
- do wezwań dodano możliwość umieszczenia linka do płatności on-line
- do wezwań dodano możliwość umieszczenia kwoty prowizji do płatności on-line
- do wezwań dodano możliwość umieszczenia prowizji procentowej do płatności on-line

 

---------------------------------------------------------------

 

Scroll