Sprzedaż
2016.12.20 wersja: 10.001.348

- dodano zbiorczą zmianę cen sprzedaży w oparciu o dokument zakupu
- w kartotece towaru/usługi dodano pole "poprzedni narzut"
- w kartotece kontrahenta dodano pole "Maksymalna ilość dni spóźnienia płatności"
- dodano uprawnienia uniemożliwiające wystawienie sprzedaży gdy klient posiada przeterminowane płatności + tolerowane spóźnienie
- dodano uprawnienia uniemożliwiające wystawienie zamówienia gdy klient posiada przeterminowane płatności  + tolerowane spóźnienie
- rozbudowano wyszukiwanie kontrahentów o dodatkowe pola
- dodano wyszukiwanie kontrahenta po danych ze zlecenia (nr telefonu, nr rej./nazwa urządzenia)
- po wybraniu towaru/usługi do dokumentu i ponownym wejściu do towarów/usług kursor podświetla ostatni wybór

Serwis
2016.12.20 wersja: 10.001.348

- dodano kolorowanie kolumny Typ zlecenia
- dodano kolorowanie kolumny Pod Typ zlecenia
- w kartotece towaru/usługi dodano pole "poprzedni narzut"
- w kartotece kontrahenta dodano pole "Maksymalna ilość dni spóźnienia płatności" (AcomNEX)
- dodano uprawnienia uniemożliwiające wystawienie zlecenia gdy klient posiada przeterminowane płatności + tolerowane spóźnienie  (AcomNEX, SubiektGT)
- dodano uprawnienia uniemożliwiające wystawienie sprzedaży gdy klient posiada przeterminowane płatności + tolerowane spóźnienie  (AcomNEX)
- dodano uprawnienia uniemożliwiające wystawienie zamówienia gdy klient posiada przeterminowane płatności  + tolerowane spóźnienie  (AcomNEX)
- rozbudowano wyszukiwanie kontrahentów o dodatkowe pola
- dodano wyszukiwanie kontrahenta po danych ze zlecenia (nr telefonu, nr rej./nazwa urządzenia)
- po wybraniu towaru/usługi do zlecenia i ponownym wejściu do towarów/usług kursor podświetla ostatni wybór
- w uprawnieniach dodano możliwość ukrycia zleceń wystawionych przez innych użytkowników
- zlecenia on-line - możliwość dodawania zleceń przez stronę www (usługa dodatkowa wg cennika)

Produkcja
2016.12.20 wersja: 10.001.348 

- dodano kolorowanie kolumny Typ zlecenia
- dodano kolorowanie kolumny Pod Typ zlecenia
- w kartotece towaru/usługi dodano pole "poprzedni narzut"
- w kartotece kontrahenta dodano pole "Maksymalna ilość dni spóźnienia płatności" (AcomNEX)
- dodano uprawnienia uniemożliwiające wystawienie zlecenia gdy klient posiada przeterminowane płatności + tolerowane spóźnienie  (AcomNEX, SubiektGT)
- dodano uprawnienia uniemożliwiające wystawienie sprzedaży gdy klient posiada przeterminowane płatności + tolerowane spóźnienie  (AcomNEX)
- dodano uprawnienia uniemożliwiające wystawienie zamówienia gdy klient posiada przeterminowane płatności  + tolerowane spóźnienie  (AcomNEX)
- rozbudowano wyszukiwanie kontrahentów o dodatkowe pola
- dodano wyszukiwanie kontrahenta po danych ze zlecenia (nr telefonu, nr rej./nazwa urządzenia)
- po wybraniu towaru/usługi do zlecenia i ponownym wejściu do towarów/usług kursor podświetla ostatni wybór
- w uprawnieniach dodano możliwość ukrycia zleceń wystawionych przez innych użytkowników

Optyk
2016.12.20 wersja: 10.001.348 

- dodano kolorowanie kolumny Typ zlecenia
- dodano kolorowanie kolumny Pod Typ zlecenia
- w kartotece towaru/usługi dodano pole "poprzedni narzut"
- w kartotece kontrahenta dodano pole "Maksymalna ilość dni spóźnienia płatności" (AcomNEX)
- dodano uprawnienia uniemożliwiające wystawienie zlecenia gdy klient posiada przeterminowane płatności + tolerowane spóźnienie  (AcomNEX, SubiektGT)
- dodano uprawnienia uniemożliwiające wystawienie sprzedaży gdy klient posiada przeterminowane płatności + tolerowane spóźnienie  (AcomNEX)
- dodano uprawnienia uniemożliwiające wystawienie zamówienia gdy klient posiada przeterminowane płatności  + tolerowane spóźnienie  (AcomNEX)
- rozbudowano wyszukiwanie kontrahentów o dodatkowe pola
- dodano wyszukiwanie kontrahenta po danych ze zlecenia (nr telefonu)
- po wybraniu towaru/usługi do zlecenia i ponownym wejściu do towarów/usług kursor podświetla ostatni wybór
- w uprawnieniach dodano możliwość ukrycia zleceń wystawionych przez innych użytkowników

TimeNEX
2016.12.20 wersja: 10.001.348

- dodano zbiorczą zmianę cen sprzedaży w oparciu o dokument zakupu
- w kartotece towaru/usługi dodano pole "poprzedni narzut"
- w kartotece kontrahenta dodano pole "Maksymalna ilość dni spóźnienia płatności" (AcomNEX)
- dodano uprawnienia uniemożliwiające wystawienie zlecenia gdy klient posiada przeterminowane płatności + tolerowane spóźnienie
- dodano uprawnienia uniemożliwiające wystawienie sprzedaży gdy klient posiada przeterminowane płatności + tolerowane spóźnienie
- dodano uprawnienia uniemożliwiające wystawienie zamówienia gdy klient posiada przeterminowane płatności  + tolerowane spóźnienie
- rozbudowano wyszukiwanie kontrahentów o dodatkowe pola

Wypożyczalnia
2016.12.20 wersja: 10.001.348

- dodano zbiorczą zmianę cen sprzedaży w oparciu o dokument zakupu
- w kartotece towaru/usługi dodano pole "poprzedni narzut"
- w kartotece kontrahenta dodano pole "Maksymalna ilość dni spóźnienia płatności" (AcomNEX)
- dodano uprawnienia uniemożliwiające wystawienie zlecenia gdy klient posiada przeterminowane płatności + tolerowane spóźnienie  (AcomNEX, SubiektGT)
- dodano uprawnienia uniemożliwiające wystawienie sprzedaży gdy klient posiada przeterminowane płatności + tolerowane spóźnienie  (AcomNEX)
- dodano uprawnienia uniemożliwiające wystawienie zamówienia gdy klient posiada przeterminowane płatności  + tolerowane spóźnienie  (AcomNEX)
- rozbudowano wyszukiwanie kontrahentów o dodatkowe pola

RestoNEX
2016.12.20 wersja: 10.001.348

- dodano zbiorczą zmianę cen sprzedaży w oparciu o dokument zakupu
- w kartotece towaru/usługi dodano pole "poprzedni narzut"
- w kartotece kontrahenta dodano pole "Maksymalna ilość dni spóźnienia płatności"
- dodano uprawnienia uniemożliwiające wystawienie zlecenia gdy klient posiada przeterminowane płatności + tolerowane spóźnienie
- dodano uprawnienia uniemożliwiające wystawienie sprzedaży gdy klient posiada przeterminowane płatności + tolerowane spóźnienie
- dodano uprawnienia uniemożliwiające wystawienie zamówienia gdy klient posiada przeterminowane płatności  + tolerowane spóźnienie
- rozbudowano wyszukiwanie kontrahentów o dodatkowe pola

 

Scroll