Jak dodać sprawdzanie statusu zleceń na własnej stronie www

Kod sprawdzający stan zlecenia można wkleić kod html do własnej strony i wywołać z niej sprawdzenie zlecenia kod:

<form> 
<input name="urlbox1" type="text" value="nr zlecenia" />
<input name="urlbox2" type="text" value="telefon" /> 
<input onclick="window.open('/http://www.tu.pl/zlecenia/zl'+this.form.urlbox1.value+this.form.urlbox2.value+'.html','_blank')" type="button" value="Szukaj" /> 
</form> 

 

 

Scroll