Jak dodać własną tabelę z warunkiem where

Aby dodać do wydruku własną tabelę należy w podglądzie wydruku kliknąć Edytuj wydruk, następnie przejść do menu wstaw/html i w wybranym miejscu wkleić poniższy scrypt:

<P>Tabela tytuł</P>
<SCRIPT>
 
 
function wydruk() {
 
//object
var connection = new ActiveXObject("ADODB.Connection") ;
//polaczenie
var connectionstring="{connect}";
connection.Open(connectionstring);
//dataset
var rs = new ActiveXObject("ADODB.Recordset");
//polecenie SQL, gdzie {id} jest zamieniane na ID aktualnie zaznaczonego wiersza w programie
var polecenieSQL ="SELECT * FROM nex_wyp_pojazdy inner join nex_wyp_serzlecenia on poj_id=zl_pojid where zl_id={id}";
 
rs.Open(polecenieSQL, connection);
 
if(rs.eof)
{
// nic nie robi gdy brak wyniku
}
else
{
// budowa tabeli
rs.MoveFirst
 
var fontN = "<FONT color=#000000 size=2 face=Arial>"; //czcionka nagłowek
var fontZ = "<FONT color=#000000 size=2 face=Arial>"; //czcionka zawarto?ć
 
var B = "<B>"; //bold
var P = "<EM>"; //kursywa
 
var lewa = "<P align=left>"; //od lewej
var srodek = "<P align=center>"; // srodek
var prawa = "<P align=right>"; // od prawej
 
// nagłówek
document.write("<table borderColor=#666666 cellSpacing=0 cellPadding=4 width=\"100%\" style=\"border:1px solid black;border-collapse:collapse;\">");
document.write("    <tbody>");
document.write("        <tr>");
//kolumny
document.write("            <td bgColor=#e6e6e6 width=\"25%\" style=\"border:1px solid black;\" valign=\"top\">"+ fontN + B + lewa + "Marka</td>");
document.write("            <td bgColor=#e6e6e6 width=\"50%\" style=\"border:1px solid black;\" valign=\"top\">"+ fontN + B + lewa + "Model</td>");
document.write("            <td bgColor=#e6e6e6 width=\"25%\" style=\"border:1px solid black;\" valign=\"top\">"+ fontN + B + lewa + "Grupa</td>");
 
document.write("        </tr>");
 
// zawartość
while(!rs.eof)
{
   document.write("        <tr>");
//zawarosc wiersze
   document.write("            <td style=\"border:1px solid black;\" valign=\"top\">"+ fontZ + srodek + rs.fields("poj_nrrej")+"<br>"+ rs.fields("poj_marka") + "</td>");
   document.write("            <td style=\"border:1px solid black;\" valign=\"top\">"+ fontZ + prawa + rs.fields("poj_model") + "</td>");
   document.write("            <td style=\"border:1px solid black;\" valign=\"top\">"+ fontZ + lewa + B + rs.fields("poj_rodzaj") + "</td>");
   document.write("        </tr>");
   rs.movenext;
}
 
//koniec tabeli
document.write("    </tbody>");
document.write("</table>");
//------------------------------
}
rs.close;
connection.close;
}
 
wydruk();
</SCRIPT>

 

Scroll