Pakiet AcomNEX
2023.02.24 wersja: 10.001.521

- Aktualizacja przeliczania i sumowania dokumentów ze stawką vat UE
- Aktualizacja importów dokumentów
- Dodano import z hurtowni:  Autos
- Dodano import z hurtowni:  InterCars e-Catalog
   # 25 obsługiwanych plików wymiany z hurtowniami
- Aktualizacja Interface do wersji 18.6398
- Aktualizacja publikacji zleceń
- Aktualizacja i optymalizacja Panelu Zleceń
- Aktualizacja higieny bazy dodano reindeksację
- Zwiększono ilość na oknie wczytaj z pliku

- Zmiana i optymalizacja widoku: stan magazynowy
- Zmiana i optymalizacja widoku:
lista zleceń
- Zmiana i optymalizacja widoku: lista dokumentów
- Zmiana i optymalizacja widoku: lista kontrahentów

- Optymalizacja wydruków
- Przedłużono okresy obowiązywania plików JPK
- W mechanizmie powielania poprawiono logikę wg zgłoszeń użytkowników
- W zestawieniu inwentaryzacja poprawiono algorytm liczenia
- Zmiana certyfikatów publicznych dla Pakietu Programów AcomNEX
- Dodano zapamiętywanie ostatniego użytego wzorca wydruku dla dokumentu
- Poprawiono algorytm Korekt UE (do v507)
- Poprawiono rezerwację towarów przy wielu magazynach/oddziałach
- Rozbudowano rozliczenia dokumentu po zapisie
- Dodano rozliczenia zadatków do zlecenia - enova
-
Wykonano testy regresji na wersji 10.001.521
- Dodano nowy rodzaj wydruku - wydruk do wizyty w terminarzu
- Zoptymalizowano mechanizm wydruków etykiet dla drukarek termicznych Brother
- Zoptymalizowano mechanizm pobierania współrzędnych adresu do trasy ze zlecenia / wizyty w terminarzu

Scroll