W przypadku braku możliwości uruchomienia przeglądarki Internet Explorer (po kliknięciu na ikonę Internet Explorer uruchamiana jest przeglądarka Microsoft Edge) należy:

1. Po uruchomieniu przeglądarki Edge należy wejść w Opcje a następnie Ustawienia:

2. Po wejściu do Ustawień przeglądarki należy z lewej kolumny wybrać Przeglądarka domyślna a następnie w grupie Zgodność programu Internet Explorer w polu Umożliwianie otwierania witryn programu Internet Explorer w przeglądarce Microsoft Edge zmianić na Nigdy. Od tego momentu możliwe będzie uruchomienie przeglądarki Internet Explorer i ustawienie parametrów wydruków.

Scroll