Pakiet AcomNEX
2021.01.01 wersja: 10.001.503

- Dodano nowy remanent w cenach średnich zakupu
- Dodano nowy remanent w rozbiciu na dostawy
- Dodano do okna wydruku PrintScreen
- Dodano kod kreskowy do zestawów towarowych
- Dodano zestawy towarowe do wyszukiwarki FindNEX
- Dodano zmiany JPK V7M
- Dodano zmiany JPK V7K
- Aktualizacja zmiany EPP
- Modyfikacja wydruków korekt
- Zwiększono do 500 znaków opis pozycji zestawu towarowego
- Aktualizacja importów dokumentów z hutrowni
- Optymalizacja programu
- Sumowanie kolumn w rezerwacji
- Poprawiono algorytm Korekt (do v502)

Scroll