4
lis,
2020
 

Instrukcja dodania wydruku kodów GTU i oznaczeń dokumentu na dokumencie sprzedaży.


FAQ  

W celu aktywowania wydruku oznaczeń GTU na wydruku faktury należy:

1. Zaktualizować program do najnowszej dostępnej wersji dostępnej tutaj

2. Po wejściu do programu, należy przejść do zakładki Ustawienia, następnie Słowniki Wydruki i z menu po lewej stronie wybrać ostatni przycisk Wzorce wydruków.

3. Z rozwijanego menu na górze okna, należy wybrać Sprzedaż - Faktura VAT:

1

4. Po zastosowaniu filtra, proszę dwukrotnie kliknąć na wzorzec z zaznaczonym polem Domyślny a następnie na dole okna kliknąć przycisk Edytuj szablon - Edytor graficzny:

2

5. W nowym oknie proszę stanąć kursorem na końcu wiersza: "Forma płatności: {fFormaPlatnosci} / termin zapłaty: {fTerminZaplaty}", nacisnąć i przytrzymać lewy klawisz Shift i kliknąć klawisz Enter tak by kursor przeniósł się do następnej lini:

3

6. Następnie proszę dopisać: Oznaczenia dokumentu: i z górnego menu wybrać Wstaw pole -> Sprzedaż - Zakup -> Kody GTU JPKV7:

4

7. Następnie potwierdzamy przez Zapisz, a po powrocie do poprzedniego okna Popraw. Od tego momentu kody GTU i oznaczenia będą drukowane na fakturze. 

Jeżeli w programie wykorzystuje się kilka wzorców wydruku, opisane kroki należy powtórzyć dla każdego z wzorców.

Scroll