Dodanie zestawienia do programu:

- w zakładce Sprzedaż należy wejść w Analizy

- na dole okna wybrać Dodaj

- wypełnić pola:

Nazwa: Lista dokumentów RW

Opis: W wybranym okresie

Zapytanie: select 'RW' 'Typ',dok_nrpelny 'Numer dokumentu',dok_dataWystawienia 'Data wystawienia', kh_nazwapelna 'Odbiorca',kh_nip 'NIP', dok_uwagi 'Uwagi', dok_wartoscUslugiN 'Usługi Netto',  dok_wartoscUslugiB 'Usługi Brutto',  dok_wartoscTowaryN 'Towary Netto',  dok_wartoscTowaryB 'Towary Brutto',  dok_wartoscNetto 'Wartość Netto',  dok_wartoscBrutto 'Wartość Brutto',  dok_wartoscKosztN 'Koszt',  dok_wartoscNetto-dok_wartoscKosztN 'Zysk'   from nex_wyp_dokumenty   left join nex_wyp__kontrahenci on dok_khid=kh_id  where dok_mnem like 'RW' and dok_nrroz = 'MAG%' and dok_dataWystawienia between '19900101' and '21000101'

- potwierdzić klawiszem Zapisz

Zestawienie zostanie wyświetlone na górze listy.

Scroll