Dodanie pola z nagłówka tabeli


We wzorcu wydruku umieść: {#nazwa_kolumny#}

 

 

Scroll