Sprzedaż
2016.12.08 wersja: 10.001.342

- zaktualizowano algorytm liczący rabat
- optymalizacja programu - znacząco przyśpieszono wyszukiwanie towarów przy dużych bazach
- na liście dokumentów dodano filtr status dokumentu
- rozbudowano rabaty indywidualne
- dodano import dokumentów z SubiektGT pliki epp
- dodano import dokumentów z hurtowni Hart pliki txt
- import dokumentów dodano do dokumentów sprzedaży i wydań
- dodano zestawienie: Sprzedaż materiałów z okresu i magazynu
- w kartotece towaru i usługi dodano pole: kody inne
- w kartotece towaru i usługi dodano pole: uwagi
- mechanizm wyszukiwania rozbudowano o pola własne, kody inne, uwagi
- zmieniono domyślną cenę dokumentu RW (rozchód wewnętrzny) na Ewidencyjną
- zmieniono domyślną cenę dokumentu ZD (zamówienie do dostawcy) na Ewidencyjną

Serwis
2016.12.08 wersja: 10.001.342

- zaktualizowano algorytm liczący rabat
- optymalizacja programu - znacząco przyśpieszono wyszukiwanie towarów przy dużych bazach
- rozbudowano rabaty indywidualne
- dodano zbiorczą zmianę statusu, typu i podtypu zleceń (multiselect)
- w kartotece towaru i usługi dodano pole: kody inne
- w kartotece towaru i usługi dodano pole: uwagi
- mechanizm wyszukiwania rozbudowano o pola własne, kody inne, uwagi

Produkcja
2016.12.08 wersja: 10.001.342

- zaktualizowano algorytm liczący rabat
- optymalizacja programu - znacząco przyśpieszono wyszukiwanie towarów przy dużych bazach
- zmodyfikowano wczytywanie receptur
- rozbudowano rabaty indywidualne
- dodano zbiorczą zmianę statusu, typu i podtypu zleceń (multiselect)
- w kartotece towaru i usługi dodano pole: kody inne
- w kartotece towaru i usługi dodano pole: uwagi
- mechanizm wyszukiwania rozbudowano o pola własne, kody inne, uwagi

Optyk
2016.12.08 wersja: 10.001.342

- zaktualizowano algorytm liczący rabat
- optymalizacja programu - znacząco przyśpieszono wyszukiwanie towarów przy dużych bazach
- zmodyfikowano wczytywanie receptur
- rozbudowano rabaty indywidualne
- dodano zbiorczą zmianę statusu, typu i podtypu zleceń (multiselect)
- w kartotece towaru i usługi dodano pole: kody inne
- w kartotece towaru i usługi dodano pole: uwagi
- mechanizm wyszukiwania rozbudowano o pola własne, kody inne, uwagi

TimeNEX
2016.12.08 wersja: 10.001.342

- zaktualizowano algorytm liczący rabat
- optymalizacja programu - znacząco przyśpieszono wyszukiwanie towarów przy dużych bazach
- rozbudowano rabaty indywidualne
- w kartotece towaru i usługi dodano pole: kody inne
- w kartotece towaru i usługi dodano pole: uwagi
- mechanizm wyszukiwania rozbudowano o pola własne, kody inne, uwagi

Wypożyczalnia
2016.12.08 wersja: 10.001.342

- zaktualizowano algorytm liczący rabat
- optymalizacja programu - znacząco przyśpieszono wyszukiwanie towarów przy dużych bazach
- rozbudowano rabaty indywidualne
- rozbudowa rezerwacji on-line
- w kartotece urządzenia/pojazdu dodano pole strona www serwisy GPS oraz klawisz przenoszący do strony www
- w bloku szczegóły dodano klawisz przenoszący do strony www GPS
- w kartotece towaru i usługi dodano pole: kody inne
- w kartotece towaru i usługi dodano pole: uwagi
- mechanizm wyszukiwania rozbudowano o pola własne, kody inne, uwagi

RestoNEX
2016.12.08 wersja: 10.001.342

- zaktualizowano algorytm liczący rabat
- optymalizacja programu - znacząco przyśpieszono wyszukiwanie towarów przy dużych bazach
- rozbudowano rabaty indywidualne
- w kartotece towaru i usługi dodano pole: kody inne
- w kartotece towaru i usługi dodano pole: uwagi
- mechanizm wyszukiwania rozbudowano o pola własne, kody inne, uwagi

Menadżer
2016.12.08 wersja: 10.001.342

- zaktualizowano algorytm liczący rabat
- rozbudowano rabaty indywidualne

Scroll